Các tổ chức cộng đồng Colombia đã xác định 10 khu vực được hưởng lợi từ giải pháp blockchain.

Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Colombia, hay còn gọi là MinTIC, đã phác thảo bản dự thảo đầu tiên để kêu gọi cộng đồng áp dụng công nghệ Blockchain, bao gồm những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng thanh toán bằng tiền điện tử.

Hướng dẫn sử dụng và triển khai công nghệ sổ cái phân tán trong lĩnh vực công (DLT/blockchain), MinTIC giải thích những thuận lợi và khó khăn của việc triển khai DLT trong các dự án liên quan đến các đơn vị công.

Bộ cũng chỉ ra những quốc gia “đang tụt hậu” trong việc áp dụng công nghiệ Blockchain, điển hình như Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hoa Kỳ và Canada.

Các tổ chức đứng sau hướng dẫn – bao gồm ViveLab Bogota, Universidad Nacional de Colombia, tòa thị chính Bogotá, và quốc gia – đề xuất 10 giải pháp có thể thực hiện: thanh toán bằng tiền điện tử, quản lý đất đai, bầu cử, quản lý dữ liệu nhận dạng, chuỗi cung ứng, hồ sơ sức khỏe, hồ sơ kinh doanh, nộp và cấp bằng học vấn, quản lý thuế và đấu thầu công khai…

Giải pháp trên nhằm mục đích loại bỏ sự tham gia của bên thứ ba tham gia vào cơ sở dữ liệu bảo mật khi sử dụng công nghệ blockchain.

Trong phần về tiền điện tử, MinTIC  trích dẫn dự thảo “Bitcoin: Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng”- được xuất bản vào năm 2008 bởi những người tạo ra Bitcoin (BTC), Satoshi Nakamoto – nhằm giải thích rằng kỳ vọng của dự thảo này là “bảo vệ quyền lợi chắc chắn cho người tiêu dùng, những người đầu tư vào tiền điện tử”.

Đó là những nỗ lực điều chỉnh thị trường tiền điện tử ở Colombia, mặc dù điều đó chưa được thành công.  Ví dụ, vào ngày 4 tháng  4 năm 2019, một dự thảo luật điều chỉnh được ban hành. Mục tiêu của luật này là xác định một cách tổng quát cách các công ty cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử ở colombia nên hoạt động như thế nào?

Nguồn dịch: https://cointelegraph.com/news/colombian-technology-ministry-endorses-blockchain-and-crypto