Công nghệ và những quy định về blockchain đang tiếp tục gia tăng và nó không có lý do gì để chậm phát triển hơn.

Trong một nỗ lực để tăng cường kiểm soát luật pháp của đất nước, Đức hiện cho biết các máy ATM Bitcoin (BTC) trước khi chúng được phép hoạt đồng cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Các máy ATM cung cấp tài sản như Litecoin và Bitcoin hiện yêu cầu giấy phép từ cơ quan quản lý tài chính của Đức, BaFin, một tuyên bố ngày 8 tháng 9 từ tổ chức này cho biết.

 “Kinh doanh độc quyền là một dịch vụ tài chính và kinh doanh hoa hồng tài chính là một hoạt động kinh doanh ngân hàng, cần có sự chấp thuận trước của BaFin.”

Đây không phải là một phán quyết mới vì nó làm rõ các yêu cầu pháp lý hiện hành. “Những người thiết lập các máy tiền điện tử như vậy mà không có sự cho phép của BaFin là họ đang hành động bất hợp pháp”, tuyên bố viết.

Cơ quan quản lý cũng giải thích rằng chủ sở hữu tài sản, doanh nghiệp, v.v., hay bất cứ ai thực sự sở hữu máy có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các máy ATM Bitcoin được thiết lập trên tài sản của họ nếu những máy ATM đó không được cấp phép hoạt động.

Nhiều quốc gia đã thắt chặt quan điểm của họ trong những tháng gần đây liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả Liên minh Châu Âu, với Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5, còn được gọi là 5AMLD.

Nguồn dịch: https://cointelegraph.com/news/owning-a-bitcoin-atm-is-about-to-get-a-lot-harder-in-germany