Thị Trường Bitcoin Hôm Nay, Phân Tích #BTC và #Altcoin bằng #Ichimoku ngày 07/10/2020.

✅ Hoàn 10% phí giao dịch trên Binance. ĐĂNG KÝ NGAY https://bit.ly/3kQeEYH

►Phương pháp phân tích: Đa khung thời gian với #Ichimoku #Cloud dài hạn và trung hạn.

►Các nhận định thị trường theo kinh nghiệm cá nhân, không được xem là lời khuyên đầu tư. Hãy cân nhắc và chịu trách nhiệm trước các quyết định đầu tư/giao dịch.

TAG #1853